17 January 2016

Mera vinterfåglar

Här kommer några vinterbilder till, gjorda för ett par år sedan: kungsörn, fjällvråk, blåmes, sidensvansar och gråsiskor. Nu har vi snö igen och jag är i full färd med att utröna vilka färger rödhakar har. Jag kommer långt med koboltblå, rå sienna och bränd sienna precis som till den vita snön. Jag ber att få återkomma i ärendet. /Måns

10 January 2016

Vinterbilder

Inte mycket snö i södra Sverige men efter nyår kom det ändå  några centimeter. Det lyser upp och så kommer det lite fler fåglar till fågelbordet t.ex större hackspett och jagande sparvhök. Någon kilometer från mitt hus finns dungar där man "odlar" fasaner för jakt. Detta drar till sig ganska mycket rovfågel t.ex duvhök, ormvråk, röd glada och enstaka kungsörnar och havsörnar. Akvareller: Röd glada, Sparvhökshane, Större hackspett (alla 28*38 cm, Arches 300 gsm).