17 January 2016

Mera vinterfåglar

Här kommer några vinterbilder till, gjorda för ett par år sedan: kungsörn, fjällvråk, blåmes, sidensvansar och gråsiskor. Nu har vi snö igen och jag är i full färd med att utröna vilka färger rödhakar har. Jag kommer långt med koboltblå, rå sienna och bränd sienna precis som till den vita snön. Jag ber att få återkomma i ärendet. /Måns

1 comment: